Dit menszijn is een soort herberg:
Elke ochtend weer nieuw bezoek
Een vreugde, een depressie, een onbehagen
of een flits van inzicht
komt als een onverwachte gast.

Verwelkom ze; Ontvang ze allemaal gastvrij!
Zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt
die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat
behandel dan toch elke gast met eerbied.
Misschien komt hij de boel ontruimen
om plaats te maken voor een nieuwe vreugde.

De donkere gedachte, schaamte, het venijn
ontmoet ze glimlachend bij de voordeur
en vraag ze om erbij te komen zitten.

Wees blij met iedereen die langskomt.
de hemel heeft ze je stuk voor stuk gestuurd
om jou de weg te wijzen.

Rumi (1202-1273)