“Compassie is geen optie – het is de sleutel tot onze overleving”. Dit is een uitspraak van Karen Armstrong, Brits auteur van meer dan 20 boeken. Begin 2008 nam zij het initiatief tot een wereldwijde actie waaruit in november 2009 in samenspraak met personen uit zes geloofstradities het Handvest voor Compassie ontstond. Op zestig verschillende locaties over de wereld, ook in Nederland, werd de Gouden Regel gelanceerd: “Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook een ander niet”.

Bekijk Video…