Paul van Tongeren (1950), studeerde theologie en filosofie in Utrecht en Leuven. Hij was van 1993 tot eind 2015 gewoon hoogleraar wijsgerige ethiek aan de faculteit der wijsbegeerte van de Radboud Universiteit. Sinds 2002 is hij bovendien buitengewoon hoogleraar ethiek aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven. Hij is vooral werkzaam op het gebied van het Nietzsche-onderzoek en op dat van de fundamentele wijsgerige ethiek en haar geschiedenis.

In deze lezing verbindt hij vriendschap en nihilisme volgens Nietzsche. Ook gaat hij in op de geschiedenis van het denken over vriendschap door grote denkers als Aristoteles, Augustinus en Kant, en hoe dat bedreigd wordt door nihilisme.

Van Tongeren: “Niet meer kunnen geloven in de idealen die je ook niet los kunt laten. Die gespletenheid, dat is nihilisme. Vriendschap is zo’n ideaal.”