Visie

Naast vakbekwaamheid is de kunde van geneeskunde het beoefenen van compassie vanuit een diepgaande verbinding met patiënten, hun naasten en hun omgeving. Je kunt nooit beloven om iemand te genezen, maar wel om voor de volle 100% zorg te geven. Hiertoe is compassie nodig. Compassie ofwel mededogen is een kwaliteit van geest die het hart doet trillen bij het zien van leed of lijden van een ander. Een kwaliteit die bovendien dat lijden wil verzachten of wegnemen. Compassie begint met compassie naar jezelf. Vanuit compassie naar jezelf kun je compassievol een ander helpen.

Compassionate Medicine gaat uit van een holistische visie op genezing / heling. Bij preventie en genezing van ziekte gaat het om heel de mens, d.w.z. om lichaam én geest. Daarnaast gaat het niet alleen om de gezondheidszorg van de patiënt als individu, maar om de patiënt als persoon, in samenhang met de mensen om hem heen (familie, vrienden, collega’s), en zijn omgeving. Hierbij is een aanbod van zowel reguliere als complementaire zorg (zoals mindfulness, acupunctuur, kruidengeneesmiddelen, homeopathie, yoga) essentieel, zodat er afgestemd kan worden op wat een patiënt in totaliteit aan zorg nodig heeft. Je kunnen afstemmen op (het lijden van) de ander is compassie. Zoals ook uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken, draagt compassievolle zorg in belangrijke mate bij tot genezing/heling van de patiënt.

Missie en aanbod

Onze missie is het ontwikkelen van bewustzijn ten aanzien van compassievolle geneeskunde, waarbij de patiënt als mens centraal staat in een helende omgeving. Dit doen we door:

  • Het geven van mindfulness- en compassietrainingen voor professionals in de zorg en wetenschap;
  • Het geven van mindfulness- en compassietrainingen bij stress en burn-out klachten;
  • Het geven van mindfulness- en compassietrainingen voor patiënten met chronische pijn, bij revalidatie, en bij kankerpatiënten;
  • Het organiseren en geven van lezingen op het gebied van compassievolle geneeskunde;
  • Het verbinden van zorgprofessionals binnen zowel de reguliere als complementaire geneeskunde;
  • Individuele coaching en begeleiding (mindfulness-, compassietraining en/of reiki).