• Reiki

    Wat is reiki?

Wat is reiki?

De grondlegger van reiki is Mikao Usui (Usui Sensei) (1865-1926), en Hawayo Takata (Takata Sensei) bracht reiki in 1937 van Japan naar het Westen. Het woord reiki is afkomstig van de Japanse woorden “rei”en “ki”. “Rei” heeft als betekenis “geest” en “ki” betekent energie of levenskracht. Reiki wordt ook wel vertaald als “(niet-fysische) spirituele healing energie”. Reiki is een Japanse methode, die stress kan verminderen, tot ontspanning kan leiden en kan bijdragen aan heling. De methode bestaat uit het doorgeven van de universele levensenergie middels handoplegging. Reiki wordt toegepast voor klachten op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel niveau, en eveneens ter versterking van gezondheid en welbevinden.

Reiki in de gezondheidszorg

Onderzoek uitgevoerd in 2007 door het “National Center for Complementary and Alternative Medicine (NCCAM)” en het “National Center for Health Statistics” laat zien dat ongeveer 1 op de 4 volwassenen in de Verenigde Staten gebruik maakt van complementaire zorg. Ook in Nederland maken veel mensen gebruik van complementaire behandelingen, afhankelijk van de ziekte varieert dit van ongeveer 40% (psychische aandoeningen) tot 86% (chronische gewrichtsklachten), zoals blijkt uit het Signalement “Ontwikkeling en implementatie van evidence-based complementaire zorg” van ZonMW. Ongeveer 1.2 miljoen Amerikanen ondergingen in 2006 een energetische healing interventie, zoals Reiki. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat reiki een vermindering van pijn geeft, ontspanning bevordert, vermoeidheid vermindert, bijdraagt aan een betere Quality of Life, en een positief effect heeft op stress en angst. De toepassing van reiki binnen de gezondheidszorg (ziekenhuizen, klinieken en hospices) is groeiend, met name op het gebied van kankerbehandeling en palliatieve zorg.

2-daagse Reiki training (graad I of II)

Het traditionele Usui-systeem kent een drietal inwijdingen, graad I, II en III. Een inwijding is een initiatie of afstemmingsritueel.

In de eerste graad ontvang je een viertal initiaties die ervoor zorgen dat de universele levensenergie kan worden overdragen. Tijdens de 2-daagse cursus reiki I krijg je les in de beginselen van reiki en worden de diverse handposities aangeleerd, waarbij je de eerste dag jezelf behandelt, en de tweede dag je medecursisten.

In de tweede graad ontvang je één initiatie en leer je een drietal Japanse symbolen kennen. Deze symbolen versterken de kracht van de reiki behandeling, alsook de reikwijdte van de reikibehandeling, waarmee de behandeling dan ook op afstand kan worden toegepast. Tijdens deze 2-daagse cursus reiki II krijg je een verdere verdieping van de reiki, je leert de symbolen m.b.v. kalligrafie (het tekenen van de symbolen met kwast en inkt) en je behandelt elkaar nu met gebruikmaking van de symbolen.

De derde graad, ofwel Master initiatie, is een persoonlijk ontwikkeltraject waarin je gecoacht wordt om de reikimethode te onderwijzen en uit te dragen.

Reiki behandeling

Tijdens een reikibehandeling lig je op een massagetafel en houd je je kleding aan. Via handoplegging op verschillende posities op het lichaam wordt energie naar blokkades in het lichaam gestuurd, waardoor lichamelijke pijn en/of (dieperliggende) emoties verminderd kunnen worden of verdwijnen. Door een reiki behandeling kom je weer in contact met je innerlijke kracht.

De behandeling duurt 45 minuten, en de kosten per behandeling zijn:

€45,- (voor netto inkomen boven €2000,-)

€30,- (voor netto inkomen lager dan €2000,-).