“Ubuntu” is een traditionele Afrikaanse filosofie, die ervan uitgaat dat wij allen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Of zoals de Zulu’s zouden zeggen: “Umuntu Ngumntu Ngbantu: een mens is een mens omdat er anderen zijn….. Dus: ik ben…omdat jij bent!”

 

Aartsbisschop Desmond Tutu omschreef UBUNTU als volgt:

“it is about the essence of being human
it is part of the gift that Africa will give the world.

It embraces hospitality, caring about others
being able to go the extra mile for the sake of others

We believe that a person is a person through another person
that my humility is caught up, bound and inextricably in yours.

When I dehumanize you, I inexorably dehumanize myself.

The solitary human being is a contradiction in terms and therefore you
seek to work for the common good because your humanity comes into
its own in belonging.”

 

Nelson Mandela wordt wel gezien als de personificatie van het begrip “Ubuntu”. Voor een interview met Nelson Mandela over “Ubuntu”, zie hier: UBUNTU: ik ben, omdat wij zijn.